Referat fra Besøg på Hammel Genbrugsplads tirsdag den 17. maj kl. 13,30

Vi var 20 deltagere og prisen var 75,- medl. og 100,– kr. ikke medlemmer.

Vi var på en guidet tur på Hammels nye Genbrugsplads, hvor pladsmand Claus g. viste rundt og fortalte om alle de nye tiltag. 

Der er bl.a. en ren bring og hent afdeling i 14 dage, hvis ingen så har taget noget, bliver det smidt ud. Når man henter ting fra bygningen med genbrug, skal emnerne vejes og noteres elektronisk, så man kan holde øje med, hvor meget der ikke bliver smidt ud.

I modsætning til tidligere må man idag gerne tage ting med sig hjem, man skal dog have tilladelse dertil af en pladsmedarbejder.

Der er fin skiltning med hvad der er til genbrug, deponi eller nedgravning, f.eks. kan Rockwool/glasuld genbruges idag, hvor det før var deponi.

Claus fortalte videre, at målet er, at 65% af alt affald skal kunne genbruges i 2025, hvor vi som alm. borgere kan komme af med vores affald gratis, (betaling og skatten) så betaler håndværkerne for at komme af med affald.

Der er desværre sådan, at mange af de nye materialer, der er udviklet, f.eks. kunsttræ til byggeri og andet ikke kan genbruges.

Det burde være sådan at alle nyudviklede materialer skal kunne genbruges, det er noget af det Claus og hand kolleger arbejder på.

Heldigvis kan alle typer gummi genanvendes 100%, og vi eksporterer til Tyskland der mangler.

Vi kom også forbi haveaffald og efterfølgende kompost. Den plads komposten tidligere blev produkseret på er nedlagt, så nu er det Marius Pedersen, der står for at levere kompost idag, og det er et godt bytte. Komposten kan stadig hentes gratis og er af en super kvalitet.

I løbet af de næste 14 dage til 3 uger bliver der på pladsen udstillet de beholdere, vi skal bruge fremover, samt forslag til afskærmning af disse.

Efter denne fantastiske, interessante rundtur på Hammels nye Genbrugsplads, gik turen til Pøt Mølle, hvor vi sluttede dagen af med kaffe, chokoladekage samt lagkage.

Marie Strathe havde lavet en lille quiz med affaldssortering. Vinderen fik en æske chokolade.

Således fyldt med en masse indtryk og dejlig kage kørte vi hjem kl. ca. 16,00

Inger Kjeldsen

Tilmelding

Tilmelding til vores ture er til Rosa Madsen tlf. 20651883 el. Mail rosa.madsen@mail.dk