Efter en super vellykket og spændende tur til Clay Keramikmuseet i Middelfart, kan vi se frem til vores næste tur.

Mandag den 17 juni kl. 13,00 fra Miko Torv

Tur til Sorring Lervarefabrik med efterfølgende kaffe og kage et hyggeligt sted.

Pris medlemmer kr. 200,- ikke medlemmer kr. 300,-

Sidste tilmelding 12/6 til

Rosa tlf. 20651883 eller email: rosa.madsen@mail.dk 

Aktive kvinder Hammel

Aktive Kvinder er en forening for kvinder i alle aldre.
Vi er en forening hvor vi har socialt samvær, spændende oplevelser indenfor kunst, kultur, virksomhedsbesøg m.m.

Hvis du har lyst, vil vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem.

Kontingent for 2024 er 200,- kr.

Referater

  • Referater

Referat fra Sangaften med Vibeke Mølgaard Hansen

Der var 46 sangglade mennesker til stede denne aften, det var dejligt at se der var 3 mænd , som havde dristet sig med. Vi sang nogle dejlige forårssange. Nogle havde deltagerne ønsketog andre havde Vibeke forberedt, så der var både gamle kendte, og nogle som vi skulle lære. Hun var rigtig god til at fortælle lidt om både forfatter, og hvem der havde lavet musikken til sangene. Efter en times tid, trængte vi til at få smurt halsen. Det gjorde vi med kaffe og lagkage og en god snak omkring bordene. Det var tirsdag den 30. april 2024 vi afholdt denne aften med Vibeke Derefter sang vi igen, og nu var der lejlighed til at synge nogle fine aftensange. En rigtig vellykket aften.

Besøg på Elvis Museet Randers

Vi var 23 personer til arrangementet, og vi kørte i privat biler. Vi mødtes på P-pladsen ved Museet, og kom ind i Elvis Shoppen, hvor vi blev modtaget og budt velkommen, og vist ned i kælderen, hvor Henrik Knudsen stod klar til rundvisning og foredrag. Henrik var tidligere sælger af boremaskiner, men sagde sit job op i 90erne for at beskæftige sig med Sin store passion Elvis, og tog flere gange til USA og besøgte Elvis´s hjembyTupelo og Memphis og fandt forskellige effekter som han bragte til Danmark, og arrangerede forskellige arrangementer indtil han byggede Memphis Manson, som stod færdig i 2013. og vi fik alt at vide om hans liv, både som ung og sammen med sin kone Priscilla, som han fik datteren Maria sammen med. Hans afhængighed af stoffer, som var årsag til hans død i 1977 42 år gammel. han fortalte om de forskellige effekter, som var samlet på Museet, hans guitarer, ale hans plader, hans røde bil, en trehjulet motorcykel og hans båd, alle disse ting havde Henrik hentet hjem, og så hans tøj. Ja Henrik fortalte med entusiasme, og med mange sjove anekdoter. Henrik var også blevet æresborger både i Elvis´s hjemby og Memphis, men han har også været i USA 101 gange siden midt i 90erne. Der kommer stadig nye ting til museet. Efter 1,50 times rundgang og foredrag, gik vi op i restauranten og fik kaffe og kage, og hyggede os , kl. ca. 16,30 tog vi afsked og på vejen tilbage på P-pladsen, var vi inde og se hans fødehjem samt Johnny Cash Museet. En rigtig dejlig dag, med et underholdende foredrag.

Foredrag om Kongeskibet Dannebrog

Vi var 56 tilmeldte til vores foredrag ved Kommandørkaptajn Peter Schinkel Stamp. Kl. 19,00 bød Kirsten velkommen til alle inkl. Peter Stamp, derefter sang vi Nu smiler fager den danske kyst. Så startede Peter sit foredrag, og vi kunne høre at han virkelig gik op i dette smukke skib, som han betegnede som det smukkeste skib i verdenshavene. Vi fik en gennemgang af skibet lige fra det det blev bygget og søsat i 1932, og lavet af de fineste materialer, arbejdet ombord, og skibets betydning for Danmark, vores kultur, og danskerne. Hvordan arbejdet ombord startede i Januar, med 57 besætningsmedlemmer 2/3 er værnepligtige, resten er kokke, maskinmestre, officerer m.v. De værnepligtige blev undervist og uddannet til sommertogtet med kongefamilien, hvor de har et i maj og senere i september. Derudover er der udlandsrejser blandt andet i Norden , Grønland og Færøerne og andre steder. Peter fortalte livligt og viste videoer om disse rejser. Til sommer skal kongefamilien til Norge, Sverige, Grønland og Færøerne, og det er Peters sidste sæson med skibet, da han går på pension til efteråret. Efter det sidste sommertogt som slutter sidst i september sejler skibet til Frederikshavn, hvor det ligger indtil januar og bliver sat i stand efter alle kunstens regler Der var en kaffepause midt i foredraget, og det sluttede ca. kl. 21.00 Et meget spændende foredrag, hvor vi fik indblik i skibet på udvendig og indvendig med videoer og billeder, samt om Peters arbejde som Jagtkaptajn og Kommandørkaptajn.

Generalforsamling 12/2 24

Vi holdt Generalforsamling i Aktive Kvinder mandag den 12. februar kl. 19.00 i InSide. Vi var 52 tilmeldte. Vores formand Kirsten bød alle velkommen, og vi startede med at synge Den blå Anemone. Derefter gav Kirsten ordet til Anne, som af bestyrelsen var valgt til dirigent. Anne åbnede med af fortælle at generalforsamlingen var varslet efter vores vedtægter, i avisen og på Facebook. Så gennemgik Kirsten dagsordenen, Anne tog over. 1. Valg af stemmetællere: Jytte Hjortshøj og Inger Kjeldsen 2. Valg af dirigent: Bestyrelsen havde valgt Anne Marthinsen. 3. Formandens beretning: Her fortalte Kirsten om alle vores arrangementer i 2023, vores medlemstal pr. 31/12 23 var på 200. Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Hvor Sonja gennemgik indtægter og udgifter. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 5. Indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år): På valg: Kirsten Rasmussen, Anne Marthinsen og Birgit Svoldgaard. Alle 3 modtog genvalg. 7. Valg af suppleanter (for 1 år) Valgt blev Majbrit Horn og Else Jacobsen. 8. Valg af revisor for 2 år (en revisor på valg hvert år) På valg: Gerda Post, som modtog genvalg. 9. Valg revisor suppleant: Lizza Pedersen modtog genvalg. 10 Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fortsætter med 200,- kr. pr. år. 11 Eventuelt: Her havde Anne en bøn til alle medlemmer, om at sende telefonnumre og email adresser til hendes mail, da hun står for medlemskartoteket, og gerne vil have det opdateret/ajourført. Hun bad også alle om at medbringe vores sangbog til alle arrangementer, så vi kan synge sammen. Kirsten havde en forespørgsel om en Wellness tur til Polen næste år, og sluttede med gennemgang af vores nye program for 2024. Så var generalforsamlingen slut, og Anne takkede for god ro og orden. Så var der bankospil over alle de medbragte pakker, med en kaffepause med oste- og rullepølsemadder. Kl. 22.15 var vi færdige og Kirsten takkede alle for en hyggelig aften. Konstitueret bestyrelsesmøde afholdes den 19. februar hos Rosa

På vores facebook side, kan du følg altid med i hvad der sker

Arrangementer 2024

Vi har ca. 1 arrangement hver måned, det kan være forskellige ting, foredrag, virksomheds besøg, eller ture rundt i landet. Alle vores arrangementer kræver tilmelding. Tilmelding til vores arrangementer er til Rosa Madsen tlf. 20651883 eller Mail rosa.madsen@mail.dk

Januar

Onsdag den 3. januar kl. 19.00

Nytårskur i Hammel Kirke v/Else Kruse Schleef

og Småt&Brændbart, derefter hygge og lidt godt til ganen i  Konfirmandstuen

Mandag den 15. januar kl. 17.30 i InSide

Bowling og spisning. 

Februar

Mandag den 12. februar kl. 19.00 i InSide
Generalforsamling – husk pakke til bankospil

Marts

Mandag den 4.marts kl. 19.00 i InSide
Foredrag  om Kongeskibet Dannebrog v/Kommandør Peter Schinkel Stamp

April

Torsdag den 11. april kl 13.00, afgang fra Miko Torv.

Besøg på Elvis Museet m/rundvisning og efterfølgende kaffe.

Tirsdag den 30. april kl. 19.00 i InSide.

Sangaften v/Vibeke Mølgård Hansen

Maj

Onsdag den 15. maj kl 8.00 afgang fra Miko Torv.

Besøg på Clay Keramikmuseum, Middelfart,

iflg. Program fra Sørens Rejser

Juni

Mandag den 17. juni  kl. 13.00, afgang Miko Torv

Tur til Sorring Lervarefabrik, efterfølgende kaffe et hyggeligt sted

August

Onsdag den 21. august kl 8,00 afgang fra Miko Torv.
Tur til Bovbjerg Fyr og Hornvarefabrikken.

iflg. Program fra Sørens Rejser

September

Mandag den 16. september kl. 19.00  i InSide    
Banko

Oktober

Onsdag den 16. oktober  kl  18.30 afgang fra Miko Torv.

Modeopvisning v/Mrs Jones, Hadsten. Max. 40 personer

November

Fredag den 22. november kl. 9.00 – afgang Miko Torv

Juletur til Tivoli, København

iflg. Program fra Sørens Rejser

December

Onsdag den 4. december  Kl. 19.00 i InSide
Julestue, med underholdning

Bestyrelse

Her finder du kontaktoplysninger om foreningens bestyrelse.

Kirsten Rasmussen

Formand

Skovbrynet 46
8450 Hammel
Tlf. 24462978
k-j.rasmussen@mail.dk

Rosa Madsen

Næstformand

Teglhusvej 17
8450 Hammel
Tlf. – 20651883
rosa.madsen@mail.dk 

Sonja Bjerregaard

Kasserer

Skyttevej 25
8450 Hammel
Tlf. 22621656
sk.bjerregaard21@gmail.com

Marie Strathe

PR-ansvarlig

Enghavevej 19
8450 Hammel
Tlf. – 30629370
marie.strathe@gmail.com

Anne Marthinsen

Medlemskartotek

Møllevangen 45
8450 Hammel
Tlf. 21643945
anne.nihma@live.com

Birgit Svoldgaard

Lokaleansvarlig

Sallvej 20D
8450 Hammel
Tlf. 23254214
svoldgaard@fiberpost.dk

Inger Kjeldsen

Sekretær, referent,
hjemmeside

Malerkrogen 8 A
8450 Hammel
Tlf. 24246988
ingerogerikkjeldsen@gmail,com

Kirsten Rasmussen

Formand

Skovbrynet 46
8450
Hammel
Tlf. 24462978
k-j.rasmussen@mail.dk

Rosa Madsen

Næstformand

Teglhusvej 17
8450 Hammel
Tlf.  20651883
rosa.madsen@mail.dk 

Sonja Bjerregaard

Kasserer

Skyttevej 25
8450 Hammel
tlf 22621656
sk.bjerregaard21@gmail.com

Marie Strathe

PR-ansvarlig

Enghavevej 19
8450 Hammel
Tlf. 30629370
marie.strathe@gmail.com

Anne Marthinsen

Medlemskartotek

Møllevangen 45
8450 Hammel
Tlf. 21643945
anne.nihma@live.com

 

Birgit Svoldgaard

Lokaleansvarlig

Sallvej 20 D
8450 Hammel
Tlf. 23254214
svoldgaard@fiberpost.dk

Inger Kjeldsen

Sekretær, referent,
hjemmeside

Malerkrogen 8 A
8450 Hammel
Tlf. 24246988
ingerogerikkjeldsen@gmail.com

Tilmelding

Tilmelding til vores ture er til Rosa Madsen tlf. 20651883 el. Mail rosa.madsen@mail.dk

 

Udmelding

Hvis man ikke ønsker at være medlem længere kan man udmelde sig på mail, brev eller ringe til kasserer Sonja Bjerregaard vi skal have udmeldelsen senest 1. oktober 2024