Generalforsamling

Vi var 52 deltagere og formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Alle på valg blev genvalgt. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer, revideret regnskab blev ligeledes godkendt. Efter generalforsamlingen var der kaffe, ig vi sluttede med at spille banko over de medbragte pakker

bowling 16.1

En hyggelig aften hvor vi først spiste en dejlig middag, derefter bowlede vi, det var nogle drabelige kampe, noget gik til held, og noget var knap så godt. Der var præmier til de der blev først, både fra top og bund. En sjov aften