Referat fra Sangaften med Vibeke Mølgaard Hansen

Der var 46 sangglade mennesker til stede denne aften, det var dejligt at se der var 3 mænd , som havde dristet sig med.
Vi sang nogle dejlige forårssange. Nogle havde deltagerne ønsketog andre havde Vibeke forberedt, så der var både gamle kendte, og nogle som vi skulle lære.
Hun var rigtig god til at fortælle lidt om både forfatter, og hvem der havde lavet musikken til sangene.
Efter en times tid, trængte vi til at få smurt halsen.
Det gjorde vi med kaffe og lagkage og en god snak omkring bordene.
Det var tirsdag den 30. april 2024 vi afholdt denne aften med Vibeke Derefter sang vi igen, og nu var der lejlighed til at synge nogle fine aftensange.
En rigtig vellykket aften.

Besøg på Elvis Museet Randers

Vi var 23 personer til arrangementet, og vi kørte i privat biler.
Vi mødtes på P-pladsen ved Museet, og kom ind i Elvis Shoppen, hvor vi blev modtaget og budt velkommen, og vist ned i kælderen, hvor Henrik Knudsen stod klar til rundvisning og foredrag. Henrik var tidligere sælger af boremaskiner, men sagde sit job op i 90erne for at beskæftige sig med Sin store passion Elvis, og tog flere gange til USA og besøgte Elvis´s hjembyTupelo og Memphis og fandt forskellige effekter som han bragte til Danmark, og arrangerede forskellige arrangementer indtil han byggede Memphis Manson, som stod færdig i 2013.
og vi fik alt at vide om hans liv, både som ung og sammen med sin kone Priscilla, som han fik datteren Maria sammen med. Hans afhængighed af stoffer, som var årsag til hans død i 1977 42 år gammel.
han fortalte om de forskellige effekter, som var samlet på Museet, hans guitarer, ale hans plader, hans røde bil, en trehjulet motorcykel og hans båd, alle disse ting havde Henrik hentet hjem, og så hans tøj.
Ja Henrik fortalte med entusiasme, og med mange sjove anekdoter.
Henrik var også blevet æresborger både i Elvis´s hjemby og Memphis, men han har også været i USA 101 gange siden midt i 90erne.
Der kommer stadig nye ting til museet.
Efter 1,50 times rundgang og foredrag, gik vi op i restauranten og fik kaffe og kage, og hyggede os , kl. ca. 16,30 tog vi afsked og på vejen tilbage på P-pladsen, var vi inde og se hans fødehjem samt Johnny Cash Museet.
En rigtig dejlig dag, med et underholdende foredrag.

Foredrag om Kongeskibet Dannebrog

Vi var 56 tilmeldte til vores foredrag ved Kommandørkaptajn Peter Schinkel Stamp.
Kl. 19,00 bød Kirsten velkommen til alle inkl. Peter Stamp, derefter sang vi Nu smiler fager den danske kyst.
Så startede Peter sit foredrag, og vi kunne høre at han virkelig gik op i dette smukke skib, som han betegnede som det smukkeste skib i verdenshavene.
Vi fik en gennemgang af skibet lige fra det det blev bygget og søsat i 1932, og lavet af de fineste materialer, arbejdet ombord, og skibets betydning for Danmark, vores kultur, og danskerne.
Hvordan arbejdet ombord startede i Januar, med 57 besætningsmedlemmer 2/3 er værnepligtige, resten er kokke, maskinmestre, officerer m.v.
De værnepligtige blev undervist og uddannet til sommertogtet med kongefamilien, hvor de har et i maj og senere i september. Derudover er der udlandsrejser blandt andet i Norden , Grønland og Færøerne og andre steder. Peter fortalte livligt og viste videoer om disse rejser. Til sommer skal kongefamilien til Norge, Sverige, Grønland og Færøerne, og det er Peters sidste sæson med skibet, da han går på pension til efteråret.
Efter det sidste sommertogt som slutter sidst i september sejler skibet til Frederikshavn, hvor det ligger indtil januar og bliver sat i stand efter alle kunstens regler
Der var en kaffepause midt i foredraget, og det sluttede ca. kl. 21.00
Et meget spændende foredrag, hvor vi fik indblik i skibet på udvendig og indvendig med videoer og billeder, samt om Peters arbejde som Jagtkaptajn og Kommandørkaptajn.

Generalforsamling 12/2 24

Vi holdt Generalforsamling i Aktive Kvinder mandag den 12. februar kl. 19.00 i InSide.
Vi var 52 tilmeldte. Vores formand Kirsten bød alle velkommen, og vi startede med at synge Den blå Anemone. Derefter gav Kirsten ordet til Anne, som af bestyrelsen var valgt til dirigent. Anne åbnede med af fortælle at generalforsamlingen var varslet efter vores vedtægter, i avisen og på Facebook.
Så gennemgik Kirsten dagsordenen, Anne tog over.
1. Valg af stemmetællere: Jytte Hjortshøj og Inger Kjeldsen
2. Valg af dirigent: Bestyrelsen havde valgt Anne Marthinsen.
3. Formandens beretning: Her fortalte Kirsten om alle vores arrangementer i 2023, vores medlemstal pr. 31/12 23 var på 200. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Hvor Sonja gennemgik indtægter og udgifter. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
5. Indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år): På valg: Kirsten Rasmussen, Anne Marthinsen og Birgit Svoldgaard. Alle 3 modtog genvalg.
7. Valg af suppleanter (for 1 år) Valgt blev Majbrit Horn og Else Jacobsen.
8. Valg af revisor for 2 år (en revisor på valg hvert år) På valg: Gerda Post, som modtog genvalg.
9. Valg revisor suppleant: Lizza Pedersen modtog genvalg.
10 Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fortsætter med 200,- kr. pr. år.
11 Eventuelt: Her havde Anne en bøn til alle medlemmer, om at sende telefonnumre og email adresser til hendes mail, da hun står for medlemskartoteket, og gerne vil have det opdateret/ajourført. Hun bad også alle om at medbringe vores sangbog til alle arrangementer, så vi kan synge sammen.
Kirsten havde en forespørgsel om en Wellness tur til Polen næste år, og sluttede med gennemgang af vores nye program for 2024.
Så var generalforsamlingen slut, og Anne takkede for god ro og orden.
Så var der bankospil over alle de medbragte pakker, med en kaffepause med oste- og rullepølsemadder.
Kl. 22.15 var vi færdige og Kirsten takkede alle for en hyggelig aften.
Konstitueret bestyrelsesmøde afholdes den 19. februar hos Rosa

Nytårskur 23/1 24

Vi var ca. 55 deltagere til vores Nytårskur i Hammel Kirke. KL. 19.00 startede Småt og Brændbart med Præludium Busters Verden, derefter bød Præsten Else velkommen og vi sang Vær velkommen herres år. Så læste Else over ordet De vise mænd, som mindede hende og det nye års begyndelse, og hendes ord samt Småt&Brændbarts sang gik op i en højere enhed. Vi sluttede med bøn og velsignelse og sang Dejlig er Jorden, Postludium Verden i Farver af Småt &Brændbart.
Derefter gik vi alle over i konfirmandstuen, hvor bestyrelsen havde gjort klar med lys og serpentiner på bordene samt champagne og kransekage.
Kirsten bød velkommen til alle, og der blev serveret. Kirsten overrakte en buket blomster til Præsten, takkede Småt&Brændbart for deres smukke sang i kirken.
Alle hyggede sig og snakkede indtil kl. ca. 21.00 hvor Kirsten takkede alle for at møde talstærkt til vores nye arrangement. En mega hyggelig aften

Spisning og Bowling 16/1 24

Vi var 18 til Spisning og Bowling, pris medlemmer 175,-. vi startede med spisning, og vi fik stegt flæsk og persillesovs med rødbeder.
kl. lidt i 19.00 gik vi ind for at bowle en time, vi havde 4 baner.
kl. 20.00 var vi færdige, og fik kaffe og småkager ude i Cafeen. Vindere og tabere blev fundet, vinderne fik en flaske vin, taberne en æske chokolade.
Kl. ca. 21.00 takkede Kirsten for en hyggelig aften, og vi skiltes.

Julestue 6/12 23

Vi var 70 tilmeldte til vor julestue den 6/12, men fik i sidste øjeblik 11 afbud p.g.a. vejret, så vi var kun 59.
Vi begyndte kl. 19,00, hvor Kirsten bød alle velkommen, derefter sang vi en julesalme.
Så kom Inge Marie ind, i omklædt guldkjole, og Kirsten bød velkommen til hende og overlod scenen til Inge Marie.
Som sang og fortalte om sangene. hvor der var mange, som vi kunne synge med på, hun underholdt ca. 1 time, hvorefter Kirsten takkede hende for en dejlig underholdning.
Så sang vi endnu en julesalme inden vi fik kaffe, kringle og risalamende.
Efter kaffen blev der udtrukket Amarikansk lotteri med 4 gevinster på hver serie. Vi sluttede denne dejlige aften med at synge Dejlig er jorden. Vi sluttede kl. ca. 21,45

Banko den 23/10

Vi var 52 deltagere, Kirsten bød velkommen og vi sang en fællessang.
derefter spillede de første 10 omgange, afsluttet med en ekstra præmie.
Så var der kaffe og kage, efter kaffen blev der udloddet præmier på Amerikansk lotteri.
og vi spillede de sidste 10 omgange, med den sidste ekstra præmie som slutgevinst.
Aftenen sluttede med Kirstens tak for en hyggelig aften ca. 21,30.

Tur til makværket og Testcenter Østerild

Onsdag den 27/9 kl. 7,30 var Aktive Kvinder Hammel på tur til Makværket.

vi var 49 deltagere, men kom lidt sent afsted, da en deltager var forsinket.

Vi kørte først til Kjellerup, for at hente rundstykker, derfra videre til Skive havn, hvor vi fik kaffe og et smurt rundstykke.

Så gik turen videre til Oddense til Makværket, hvor vi blev modtaget af frivillige, som arbejder der, og syr tasker i alle afskygninger samt sofapuder, Det bliver syet af rester fra diverse møbelfabrikker, alt overskuddet går til Børnecancerfonden. Mange fik købt tasker og puder, som var udstillet i deres showroom. Alle som arbejder der har haft kræft eller udsat for en ulykke, så de ikke kan arbejde hele tiden.

Derfra gik turen over Veggesund til Vestløs Kro, hvor vi fik en 2 retters menu, lækker mad og venligt personale.

Efter middagen kørte vi til Østerild, hvor Testcentret for vindmøller ligger ude i en skov, der tester de alt indenfor støj, hastighed og størrelse på de store vindmøller. Der var udstillet en stor vinge på 62 m. samt et tårn, hvor man kunne komme op og nyde udsigten. Derfra videre forbi Frøstruplejren til Lild strand, hvor vi kunne købe frisk røget fisk. Derfra til Bulbjerg med udsigt og tilbage til Vestløs Kro, hvor vi fik kaffe og lagkage. På vejen hjemad kørte vi forbi Vejlerne, som er Danmarks største videnskabelige reservat.

Vi var hjemme i Hammel kl. ca. 18,40, lidt forsinket.

En spændende tur med mange oplevelser.

90 års Jubilæum 1/9

Fredag den 1/9 kl. 17,30, holdt vi vores 90 års Jubilæum i InSide.

Der var 111 deltagere, og Borgmester Lars Storgaard var inviteret. Vores Formand Kirsten bød velkommen til alle samt takkede borgmesteren fordi han var så venlig at deltage.

Derefter fortalte Kirsten om foreningen fra starten, som dengang hed Husmoderforeningen, og hvordan bade bestyrelse og arrangementer havde ændret sig op i tiden til idag.

derefter vi vi en lækker 2 retters menu. efter hovedretten sang vi en sang og borgmesteren holdt en tale.

Kl. ca. 7,45 gik Gruppen Fætters på for at underholde en time (det er sønner og fætre fra Tørfisk. en dejlig underholdning, kl. ca. 21,00 fik vi kaffe og chokolade, og aftenen sluttede, Kirsten takkede alle for at komme til denne skønne aften, som var meget vellykket.

Aftenen sluttede kl. ca. 22,00